Voetballen

Home Projecten Voetballen

In 2012 zagen Kris en Nick dat de kinderen alleen kunnen spelen met speelgoed dat ze zelf gemaakt hebben. Er is geen speelgoedwinkel en zeker geen geld voor speelgoed. Toch zien ze de kinderen veel lachen en met hun fantasie de prachtigste dingen bedenken.

De kinderen maken dus uit gevonden ijzerdraad of een weggooide verpakking prachtig speelgoed.

speelgoed (2) Boven: Zelfgebouwde uit ijzerdraad met wieltjes van flessendoppen.Links: Een melkpak en een stuk karton zijn omgebouwd tot tractor met aanhanger.

Voetbal sponsor gezocht

De jongens willen graag iets doen voor de kinderen die ze onderweg tegen gekomen. Daarom hebben ze in 2013 een paar ballen mee genomen en deze met de Afrikaanse kinderen geruild tegen hun, uit plastic en afval gemaakte, ballen. De dorpst oudste hebben ze telkens een goedkope plastic pomp overhandig zodat de bal steeds opgepompt kon worden. (Artikel TCTubantia 2013)

Dit jaar willen de jongens meer ballen meenemen. Ze zoeken daarom een sponsor die ballen met bijvoorbeeld een (oud) logo en de bijbehorende pompjes wil sponsoren. Meer dan 30 ballen krijgen ze in de bagage niet mee.

Kun je hieraan bijdragen dan vragen we je direct contact met ons op te nemen!

voetbal (1) voetbal (2)

Sign up to receive our latest travels in your inbox.

Kirstin & Vincent

We don’t spam! Read our [link]privacy policy[/link] for more info.

Leave a Comment