Home 2014 Africa Schoolinschrijving is rond! We gaan!

Schoolinschrijving is rond! We gaan!

Kris en Nick zijn ingeschreven bij de scholen in Zambia. De laatste formele hobbel is hiermee genomen en we kunnen de tickets boeken. We zijn helemaal gelukkig en we kunnen nu echt alle voorbereidingen definitief maken.

Wat vooraf ging

Kris en Nick zitten nog op de lagere school en zijn dus leerplichtig in Nederland. De school was heel positief over onze plannen en steunde ons op alle mogelijke manieren. De directie stimuleert de ontwikkeling van de kinderen en vindt onze reis zeer goed voor de ontwikkeling van de kinderen. Daarop hebben we voor de leerplichtambtenaar een heel document gemaakt waarin de reden van vertrek, de duur en de wijze waarop we de kinderen middels ‘home scholing’ zelf onderwijzen hebben onderbouwd.
Helaas vertelde de leerplichtambtenaar dat het standaard antwoord nee is bij dit soort verzoeken. De kinderen moeten op een andere school ingeschreven worden en op de huidige school uitgeschreven. Kris, de oudste,  gaat volgend jaar naar het voortgezet onderwijs en hij wordt daarom bij terugkomst op deze school  ingeschreven.
We hebben bij het project waar we aan mee werken in Zambia nu twee scholen gevonden. Kirstin gaat hier les geven en de jongens gaan hier vanaf 1 mei naar school.

Sign up to receive our latest travels in your inbox.

Kirstin & Vincent

We don’t spam! Read our [link]privacy policy[/link] for more info.

You may also like

Leave a Comment

1 comment

frans nijhuis 16 May 2014 - 21:58

Wesen jullie heel veel succes op school!!

Reply